رد کردن پیوندها

درباره ما

امداد خودرو و یدکش شاهین شهر

ارسال یدکش و امداد خودرو در شاهین شهر ، اصفهان ، ملک شهر ، امام خمینی ، شاهپور جدید ، چمران ، دولت آباد ، گزبرخوار و گرگاب اصفهان

یدکش مجهز به سیستم چرخگیر

حمل به تمام نقاط شهر و استان

حمل انواع خودرو سواری ، شاسی ، کلاسیک

حمل به مراکز بیمه و تعمیرگاه